Sponzori

Viva sport 10% – 25%

Marko Projekt 25%

Hohnjec Sport 15% – 20%

Protea Jaska 15%

Klinika 25%

HVALA NAŠIM SPONZORIMA!!!